Zásady ochrany osobních údajů a cookie

S osobními údaji zacházíme vždy důvěrně. Pečlivě je chráníme a dodržujeme veškerou platnou legislativu.

Správcem osobních údajů na webových stránkách Muzika.cz je NETPROSTOR s.r.o., IČ: 06817050, DIČ: CZ06817050 se sídlem Korejská 280/22, 702 00 Ostrava.

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, vás tímto informujeme, že naše servery využívají pro svoji činnost cookie.

Cookie

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče.

Pokud má váš prohlížeč použití cookie povoleno, vycházíme z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookie. Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome apod.) podporují správu cookie. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití.
Cookie používáme například k informaci o počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace služeb, k uchování informací o vašem nastavení a preferencích, k výběru relevantních reklam.

Prostřednictvím našich webových serverů mohou být ve vašem počítači ukládány také cookie jiných subjektů a to provozovatelů reklamních systémů. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systém společnosti Google (AdSense). Získaná anonymní data může tato společnost použít pro cílení reklamy a vylepšování svých produktů. Dále naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.

Žádost o výmaz osobních údajů uživatele

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) vyžaduje, aby správce osobních údajů poskytl způsob nebo informaci, jak požádat o smazání veškerých osobních údajů o uživateli. Žádost o odstranění svých osobních údajů můžete zaslat prostřednictvím e-mailu uvedeném v kontaktech.