Nick Cave přemýšlí o modlitbě a náboženství

Australská hvězda sdílela hlubokou zprávu o síle modlitby v reakci na otázku položenou fanouškem. Nick Cave v poslední době odpovídá na otázky a komunikuje s fanoušky prostřednictvím časopisu The Red Hand Files. Dostal od člověka jménem Patrik obyčejnou otázku „Motlitba komu?“

Cave napsal: „Akt modlitby není v žádném případě výlučně náboženskou praxí, protože modlitba nezávisí na existenci subjektu. Nemusíte se modlit k nikomu. Je stejně cenné modlit se do vaší nedůvěry, stejně jako se modlit do vaší víry, protože modlitba není setkáním s externím agentem, ale jedná se o setkání se sebou samým.

Nemyslím to smyšleně, protože modlitby jsou často zodpovězeny. Modlitba nám poskytuje okamžik, kdy můžeme přemýšlet o věcech, které jsou pro nás důležité, a toto pozorné uplatňování naší pozornosti může projevit tyto základní potřeby. “

Na závěr pak Cave dodal:

„Modlitební akt se nás něco ptá, a tím nám přináší mnoho na oplátku – vyžaduje po nás, abychom se představili neznámému tak, jak jsme, bez předstírání a náklonnosti a přemýšleli přesně o tom, co milujeme nebo milovat chceme. Tímto rozhovorem s naším vnitřním já konfrontujeme povahu naší vlastní existence.“

Na mě moc chytré, asi si to přečtu ještě několikrát…

Nick Cave